สาขาอาจิเซน

สาขา เจเจมอล์ ชั้น G                                          Tel. 0-2265-9520

สาขา เอเชียทีค (โกดัง 6)                                   Tel. 0-2108-4399

สาขา สยามกิตติ์                                                  Tel. 0-2664-4529

สาขา ยูไนเต็ด (สีลม) ชั้น B1                               Tel. 0-2234-5334

สาขา สุพรีมคอมเพล็กซ์                                       Tel. 0-2241-9271

สาขา สนามบินภูเก็ต (อาคารระหว่างประเทศ)